ავტორი: mariam

სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება ახორციელებს პროექტს- „სოციალური მუშაკები სოციალური ცვლილების პროცესში”, რომლის ფარგლებშიც ტარდება კონფერენცია სოციალური მუშაკების მონაწილეობით. კონფერენციის მიზანია სოციალური მუშაკების ჩართულობის ხელშეწყობა სოციალური პოლიტიკის ადვოკატირების პროცესში და ადგილობრივი და საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება და შეგროვება.  კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად ვეძებთ საკონფერენციო ნაშრომის ავტორებს, რომლებმაც უნდა დაწერონ ნაშრომი შემდეგ თემებზე:  1. სოციალური მუშაკების ჩართვა კანონშემოქმედებით პროცესში 2. სოციალური სერვისების […]
ფემინიზმი, როგორც თეორია, წარმოიქმნა ქალთა მრავალსაუკუნოვანი დისკრიმინაციის, ისტორიული უსამართლობის, პატრიარქალური წყობის, მამაკაცის დომინირების უალტერნატივობის კრიტიკის შედეგად. ფემინიზმის ისტორია, როგორც ვიცით სამ გამოკვეთილ ტალღას მოიცავს, თუმცა, მათი დაყოფაც პირობითია, რადგან ეს ტალღები ხშირად ურთიერთგადამფარავია. ფემინიზმის პირველი ტალღა XIX საუკუნეში აგორდა და მისი მიზანი იყო სქესთა იურიდიული უფლებების გათანაბრება. ფემინიზმის მეორე ტალღა ქალისა და მამაკაცის ფაქტობრივ თანასწორობას […]
სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება ახორციელებს პროექტს-„ სოციალური მუშაობა და ფემინიზმი“, რომლის მიზანია ქალთა თანასწორუფლებიანობის ხელშეწყობა სოციალური მუშაობის ფემინისტური გადააზრების გზით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მომზადდა პოდკასტთა სერია, სადაც ავტორები საუბრობენ სოციალური მუშაობისა და ფემინიზმის/ქალთა უფლებების კავშირზე, სოციალური მუშაობის/სოციალური მუშაკების როლზე გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლის პროცესში; გიზიარებთ თეონა თოდრაძის მიერ მომზადებულ პოდკასტს.პროექტი „სოციალური მუშაობა და ფემინიზმი” ხორციელდება ჰაინრიჰ ბიოლის […]
სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება ახორციელებს პროექტს-„ სოციალური მუშაობა და ფემინიზმი“, რომლის მიზანია ქალთა თანასწორუფლებიანობის ხელშეწყობა სოციალური მუშაობის ფემინისტური გადააზრების გზით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მომზადდა პოდკასტთა სერია, სადაც ავტორები საუბრობენ სოციალური მუშაობისა და ფემინიზმის/ქალთა უფლებების კავშირზე, სოციალური მუშაობის/სოციალური მუშაკების როლზე გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლის პროცესში; გიზიარებთ მარიამ ბანძავას მიერ მომზადებულ პოდკასტს. “გამარჯობა, მე მარიამი ვარ, პროფესიით სოციალური მუშაკი. […]
💠სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება არის სოციალური მუშაკების მიერ დაფუძნებული დამოუკიდებელი  პროფესიული კავშირი, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკებსა და სტუდენტებს. 💠 ჩვენი პროფკავშირის წევრი შეუძლია გახდეს ადამიანს თუ:👉სწავლობს სოციალურ მუშაობას და/ან აქვს ხარისხი ამ მიმართულებით.👉 დასაქმებულია სოციალურ მუშაკად👉 აქვს სოციალურ მუშაკად მუშაობის მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება 💠 ჩვენი წევრი მნიშვნელოვანია იზიარებდეს თანასწორობისა და სოლიდარობის პრინციპებს, რომელსაც […]
სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება ახორციელებს პროექტს-„ სოციალური მუშაობა და ფემინიზმი“, რომლის მიზანია ქალთა თანასწორუფლებიანობის ხელშეწყობა სოციალური მუშაობის ფემინისტური გადააზრების გზით. მოცემული პროექტის ფარგლებში 2022 წლის 16 და 17 მაისს სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება სოციალური მუშაობის ფემინისტური მხარით დაინტერესებულ პრაქტიკოს სოციალურ მუშაკებს გიწვევთ ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად. ტრენინგის მიზანია, შერჩეულ სოციალურ მუშაკებში გააღვივოს ინტერესი სოციალური მუშაობის ფემინისტური პერსპექტივების შესახებ. […]
თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ადამიანებმა ღირებულებების გადაფასება, სოციალური სამართლიანობის მნიშვნელობისა და არსის გათავისება დაიწყეს, გამოწვევების საპასუხოდ ჩამოყალიბდა ახალი პროფესია – სოციალური მუშაობა. მიუხედავად იმისა, რომ დისციპლინა თავდაპირველად სიღარიბის დაძლევასა და სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრას უკავშირდებოდა, დროის სვლასთან ერთად მკვეთრად გაფართოვდა საქმიანობის მიზნები, ღირებულებები და შეხედულებები. დღეს კი, XXI საუკუნეში, სოციალური მუშაობა მიზნად ისახავს სამყაროს იმგვარად შეცვლას, რომ […]
                                   ” ჩვენი ოპონენტები მართლები იყვნენ,როცა ხვდებოდნენ,                                                                                 რომ ჩვენ მეტი გვინდოდა”-  ელის სალომონი პროფესიათა ისტორიულ ექსკურსებში სოციალური მუშაობისა და ფემინიზმის ურთიერთმიმართება უნიკალური გამოცდილებაა. სოციალურ სამუშაოში ფემინისტური ღირებულებები არცერთი “ტალღის” გამოძახილი არ ყოფილა -“მიწაზე მყარად მდგომი რეალისტებისა” და ნათელი ხედვის მქონე იდეალისტების” ფილანტროპული მიზნების განხორციელება იმთავითვე “თავისუფლებისა” და “თანასწორობის” იდეით დაიწყო. ეს შემთხვევითი როდი გახლდათ. პიონერი სოციალური […]
ყველა სოციალური მუშაკი ფემინისტია! სოციალურ სამუშაოს და ფემინიზმს, საერთო ფასეულობათა ღერძი აქვთ და იზიარებენ ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა ადამიანის უფლებები და პატივისცემა, თავისუფლება, თანასწორობა და სოციალური სამართლიანობა. შესაბამისად, შეუძლებელია, გერქვას სოციალური მუშაკი და არ გაწუხებდეს ის უსამართლობა, უთანასწორობა და ჩაგვრა, რომელსაც განიცდიან ქალები პატრიარქალურ სამყაროში. სოციალურ სამუშაოში, განსაკუთრებით, რთულია იყო ინდიფერენტული გენდერული უთანასწორობის მიმართ მაშინ, როდესაც […]