დღე: მაისი 19, 2020

„სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება“ აცხადებს კონკურსს სტატიის მიღებაზე. თემა: სოციალური მუშაობა COVID 19-ის პირობებში. დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ CV, წყაროების ჩამონათვალი, რომელსაც დაეყრდნობა სტატიის მომზადებისას, აბსტრაქტი. კომისია 3 დღის ვადაში განიხილავს აღნიშნულ დოკუმენტებს და ნებისმიერი პასუხი გეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. თქვენი კანდიდატურის შერჩევის შემთხვევაში სტატია უნდა წარმოადგინოთ 15 დღის ვადაში. დოკუმენტების მიღების ბოლო ვადა: 2020 წლის […]