დღე: ივლისი 10, 2020

სოციალური მუშაობა ღირებულებებზე დაფუძნებული მრავალფეროვანი და გამოწვევებით სავსე პროფესიაა. ამ პროფესიის მთავარ საფუძვლებს სოლიდარობა, სამართლიანობა და ცვლილებების აგენტობა წარმოადგენს. ჩვენ ვმუშაობთ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფთან: ბავშვებთან, ხანდაზმულებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან, ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებთან, კანონთან კონფლიქტში მყოფ ადამიანებთან და სხვ. შესაბამისად, პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელების პროცესში შეხება გვაქვს განსხვავებული გამოცდილების, სირთულისა და ფსიქო_ემოციური მდგომარეობის მქონე ადამიანებთან. ზოგჯერ, […]