სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება

დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი

2022 წლის 5 ოქტომბერს 19 საათზე სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება გიწვევთ ონლაინ შეხვედრაზე, რომელიც შეეხება MASHAV-ის სასწავლო კურსებს. შეხვედრას გაუძღვება ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სოციალური მუშაკი, სოციალური მუშაობის მაგისტრი თეონა თოდრაძე. თეონა 2022 წლის პროგრამის “Gender-based violence: Effective Interventions and Survivor Centered Approach” ერთ-ერთი გამარჯვებული და მონაწილეა საქართველოდან. ის 2 კვირის მანძილზე იმყოფებოდა ისრაელში და ესწრებოდა […]
სოციალური მუშაკები უდიდეს როლს თამაშობენ მიუსაფარი ბავშვების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერის პროცესში. სწორედ ისინი ზრუნავენ, ბავშვების უფლებების დაცვისათვის. მათ შორის სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების დაცვისა და განხორციელებისთვის. მოუსმინეთ ინგა გაბაძეს – სოციალურ მუშაკს, რომელიც საქართველოს კარიტასის მიუსაფარ ბავშვთა კრიზისულ ცენტრს ხელმძღვანელობს. ასევე ვოლდ ვიჟენ საქართველოს კრიზისული ცენტრის სოციალურ მუშაკს სოფო დეკანაძეს. სოციალურ მუშაკთა […]
სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება 2022 წლის 1-ლი სექტემბრიდან პროფესიული გაერთიანების წევრებს შესთავაზებს ახალ მომსახურებებს, რომელთა მიზანი წევრების ფსიქიკური და მენტალური ჯანმრთელობის დაცვა და პროფესიული გადაწვის რისკების შემცირებაა. მომსახურების დანერგვამდე გაკეთდება საჭიროებების მოკვლევა და სამიზნე ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინებით დაიგეგმება შესაბამისი თერაპირული ღონისძიებები. 🌸 შეიქმნება სოციალურ მუშაობაზე ადაპტირებული კითხვარი პროფესიულიგადაწვის გასაზომად, რომელიც შესაბამის უწყებებში გაეგზავნებათ სოციალურმუშაკებს 🌸 მონაწილეთა […]
ფემინიზმი, როგორც თეორია, წარმოიქმნა ქალთა მრავალსაუკუნოვანი დისკრიმინაციის, ისტორიული უსამართლობის, პატრიარქალური წყობის, მამაკაცის დომინირების უალტერნატივობის კრიტიკის შედეგად. ფემინიზმის ისტორია, როგორც ვიცით სამ გამოკვეთილ ტალღას მოიცავს, თუმცა, მათი დაყოფაც პირობითია, რადგან ეს ტალღები ხშირად ურთიერთგადამფარავია. ფემინიზმის პირველი ტალღა XIX საუკუნეში აგორდა და მისი მიზანი იყო სქესთა იურიდიული უფლებების გათანაბრება. ფემინიზმის მეორე ტალღა ქალისა და მამაკაცის ფაქტობრივ თანასწორობას […]
სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება ახორციელებს პროექტს-„ სოციალური მუშაობა და ფემინიზმი“, რომლის მიზანია ქალთა თანასწორუფლებიანობის ხელშეწყობა სოციალური მუშაობის ფემინისტური გადააზრების გზით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მომზადდა პოდკასტთა სერია, სადაც ავტორები საუბრობენ სოციალური მუშაობისა და ფემინიზმის/ქალთა უფლებების კავშირზე, სოციალური მუშაობის/სოციალური მუშაკების როლზე გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლის პროცესში; გიზიარებთ თეონა თოდრაძის მიერ მომზადებულ პოდკასტს.პროექტი „სოციალური მუშაობა და ფემინიზმი” ხორციელდება ჰაინრიჰ ბიოლის […]
სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება ახორციელებს პროექტს-„ სოციალური მუშაობა და ფემინიზმი“, რომლის მიზანია ქალთა თანასწორუფლებიანობის ხელშეწყობა სოციალური მუშაობის ფემინისტური გადააზრების გზით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მომზადდა პოდკასტთა სერია, სადაც ავტორები საუბრობენ სოციალური მუშაობისა და ფემინიზმის/ქალთა უფლებების კავშირზე, სოციალური მუშაობის/სოციალური მუშაკების როლზე გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლის პროცესში; გიზიარებთ მარიამ ბანძავას მიერ მომზადებულ პოდკასტს. “გამარჯობა, მე მარიამი ვარ, პროფესიით სოციალური მუშაკი. […]
💠სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება არის სოციალური მუშაკების მიერ დაფუძნებული დამოუკიდებელი  პროფესიული კავშირი, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკებსა და სტუდენტებს. 💠 ჩვენი პროფკავშირის წევრი შეუძლია გახდეს ადამიანს თუ:👉სწავლობს სოციალურ მუშაობას და/ან აქვს ხარისხი ამ მიმართულებით.👉 დასაქმებულია სოციალურ მუშაკად👉 აქვს სოციალურ მუშაკად მუშაობის მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება 💠 ჩვენი წევრი მნიშვნელოვანია იზიარებდეს თანასწორობისა და სოლიდარობის პრინციპებს, რომელსაც […]
სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება ახორციელებს პროექტს-„ სოციალური მუშაობა და ფემინიზმი“, რომლის მიზანია ქალთა თანასწორუფლებიანობის ხელშეწყობა სოციალური მუშაობის ფემინისტური გადააზრების გზით. მოცემული პროექტის ფარგლებში 2022 წლის 16 და 17 მაისს სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება სოციალური მუშაობის ფემინისტური მხარით დაინტერესებულ პრაქტიკოს სოციალურ მუშაკებს გიწვევთ ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად. ტრენინგის მიზანია, შერჩეულ სოციალურ მუშაკებში გააღვივოს ინტერესი სოციალური მუშაობის ფემინისტური პერსპექტივების შესახებ. […]
თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ადამიანებმა ღირებულებების გადაფასება, სოციალური სამართლიანობის მნიშვნელობისა და არსის გათავისება დაიწყეს, გამოწვევების საპასუხოდ ჩამოყალიბდა ახალი პროფესია – სოციალური მუშაობა. მიუხედავად იმისა, რომ დისციპლინა თავდაპირველად სიღარიბის დაძლევასა და სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრას უკავშირდებოდა, დროის სვლასთან ერთად მკვეთრად გაფართოვდა საქმიანობის მიზნები, ღირებულებები და შეხედულებები. დღეს კი, XXI საუკუნეში, სოციალური მუშაობა მიზნად ისახავს სამყაროს იმგვარად შეცვლას, რომ […]
                                   ” ჩვენი ოპონენტები მართლები იყვნენ,როცა ხვდებოდნენ,                                                                                 რომ ჩვენ მეტი გვინდოდა”-  ელის სალომონი პროფესიათა ისტორიულ ექსკურსებში სოციალური მუშაობისა და ფემინიზმის ურთიერთმიმართება უნიკალური გამოცდილებაა. სოციალურ სამუშაოში ფემინისტური ღირებულებები არცერთი “ტალღის” გამოძახილი არ ყოფილა -“მიწაზე მყარად მდგომი რეალისტებისა” და ნათელი ხედვის მქონე იდეალისტების” ფილანტროპული მიზნების განხორციელება იმთავითვე “თავისუფლებისა” და “თანასწორობის” იდეით დაიწყო. ეს შემთხვევითი როდი გახლდათ. პიონერი სოციალური […]